281745344 1194181794660342 3768636630580792151 N

Kontakt

Kontaktni podatki

Marko

Leon

Naslov

Email

Murski čolnar FB

Društvo čolnarjev dokležovje FB

Youtube

040 292 409

070 870 522

Glavna ulica 18, Dokležovje

murski.colnar@gmail.com

Murski čolnar

Društvo čolnarjev Dokležovje

Murski čolnar