Rastlinski In Živalski Svet Reke Mure

Od Petanjcev proti Murskem Središču se povečuje raznolikost strukture rečnega prostora, ki jo omogoča hidrološka in morfološka dinamika v poplavnem območju. Tu rastejo nižinski poplavni gozdovi (lirsko hrastovo-belo gabrovi gozdovi in obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja). V starih rečnih rokavih, mrtvicah, rečnih otokih in na prodiščih ter erozijskih…

Continue ReadingRastlinski In Živalski Svet Reke Mure

Reka Mura

Múra (madžarsko Mura,nemško Mur, prekmursko Müjra, Möra) je reka, ki izvira v Radstadtskih turah v Avstriji teče nekaj časa proti vzhodu in severovzhodu, nato pa zavije proti jugu skozi Gradec mimo Šentilja do avstrijsko-slovensko meje. Po meji teče do Radgone, nato skozi Slovenijo, potem po slovensko-hrvaški meji do…

Continue ReadingReka Mura

Zgodovina Ob Reki Muri

Reka Mura ima že na rimskih zemljevidih svoje ime » Murus « - latinska beseda » murus » = zid, okop, predzidje, obramba, zaščita. Mura je povezovala Zgornjo Avstrijo, ki je imela kameno sol (Aussee), železo in lesno bogastvo, z deželo na jugu, s Štajersko. Radgona je že…

Continue ReadingZgodovina Ob Reki Muri